Kompleks sportowy "Moje boisko" - ORLIK 2012", zlokalizowany na terenie Zespołu Szkół nr 2 przy ulicy Konarskiego 4. Tak ambitne przedsięwzięcie jest istotnym krokiem na rzecz rozwoju sportu w Ropczycach. Kompleks sportowy to obiekt użyteczności publicznej, ogólnodostępny, oświetlony, i monitorowany.. Przyczynia się on do powiększenia nowoczesnej bazy sportowej w gminie Ropczyce, tworząc jednocześnie warunki do bezpiecznego i komfortowego uprawiania sportu. W sezonie czynny od 8-22.
W ramach projektu powstało:
1. boisko piłkarskie ze sztucznej trawy o wymiarach 30x62 m ogrodzone do wysokości 4 m wraz z piłkochwytami do wys. 6 m,
2. boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, przeznaczone do piłki koszykowej i piłki siatkowej o wymiarach 19,1x32,1m, również ogrodzone do wysokości 4 m. Na terenie kompleksu zlokalizowany jest także budynek sanitarno-szatniowy.
Jest to trzeci w województwie podkarpackim kompleks, w skład którego wchodzą: sztuczne boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30 x 62m oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej, przeznaczone do piłki koszykowej i siatkowej o wymiarach 19,1 x 31,1m. W skład obiektu wchodzi również budynek sanitarno-szatniowy.

Budowa kompleksu trwała 3 miesiące, a koszt inwestycji wyniósł przeszło 1.140 tys. zł, z czego 474,7 tys. zł to wkład własny gminy, po 333 tys. zł wsparcia finansowego miasto otrzymało z budżetu państwa i z budżetu województwa.

Zgodnie z założeniami programu kompleks boisk ma być ogólnodostępny dla całej społeczności lokalnej i to pod okiem trenera środowiskowego.

 

Obraz-240
DSC07018
DSC06593
DSC00661
1428170288
650854465
1006389
1006384